Vaksine og ID-merking for hund og katt

Kontakt
Ikon ID merking

Vaksine og ID-merking for hund og katt

Vaksinering av hund og katt er viktig for å forebygge sykdommer. Hunder og katter utsettes for ulike typer smitte og har derfor hvert sitt vaksinasjonsprogram som bør følges. Ved vaksinering foretar veterinæren også en helsesjekk.

Vaksinering av katt

Kattungen bør grunnvaksineres ved 12 ukers alder og dette gjentas allerede ved 16 ukers alder. Deretter vaksineres katten én gang i året. Voksne katter som vaksineres for første gang skal ha to vaksiner med fire ukers mellomrom, deretter én gang årlig.

Katten blir hovedsakelig vaksinert mot kattepest og katteinfluensa, men det finnes også andre vaksiner som gis etter behov som i oppdrettstilfeller eller ved reise.

Vaksinering av hund

Valper kan vaksineres første gang når de er 8 uker. Deretter skal valpen ha full vaksine ved 12 uker. Nye retningslinjer anbefaler også en ny full vaksine ved 16 uker. Dette er fordi noen valper kan fortsatt være beskyttet av mors maternale antistoffer ved 12 uker. Deretter er det årlig vaksine. 

Hunden vaksineres mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Ved reise til andre land kan det være krav om andre vaksiner.

Årlig helsekontroll anbefales

Hos Ringsaker Dyreklinikk er vi opptatt av at dyrene skal være friske og ha det bra. En årlig helsekontroll anbefales for å utelukke sykdom eller andre avvik. Det gjør også at eventuell sykdom kan oppdages på et tidlig tidspunkt, slik at behandling ikke trenger å bli like omfattende.

Seniorkontroll

Det er viktig å ta godt vare på de eldre dyrene. Hos eldre dyr kan det være større risiko for diverse sykdommer og andre problemer. Det er viktig å kunne forebygge disse. Jevnlige helsekontroller kan være med på å oppdage problemer tidlig, slik at det kan gjøres noe med.

ID-merking bringer dyret hjem

ID-merking av kjæledyr blir stadig mer vanlig. Ved å ID-merke din katt eller hund, sikrer du at dyret kan spores tilbake til deg om det skulle bli borte og blir funnet av andre. ID-merkingen består av en chip som settes under huden i nakken. Chipen er på størrelse med et riskorn, og den har et unikt nummer som knyttes opp mot din kontaktinformasjon i et register. Chipen leses enkelt av med en chipleser hos for eksempel veterinær eller politi.

Det er et krav å ID-merke dyret når man skal reise med det utenlands.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om behandlinger eller timebestilling.

Kontakt oss